Man en vrouw in de kerk

Afgelopen voorjaar heeft de kerkenraad gesproken over het thema Man en vrouw in de kerk, met name toegespitst op de vraag of de bijzondere ambten (diaken, ouderling en predikant) door zowel mannen als vrouwen vervuld kunnen worden.

Op 3 juli 2022 is er een bijeenkomst van de kerkenraad met de gemeente geweest. Op deze pagina treft u:

  • de brochure “Elkaar van harte dienen” over de besluiten van de synode van Goes 2020
  • het woordweb dat de kernwoorden weergeeft die tijdens de bespreking in de clusters zijn genoteerd
  • de opname van de bijeenkomst in de kerk