De gemeente

Wie zijn wij

Wie wij zijn

Iedereen is welkom bij de gemeente van de Noorderkerk. Wie je ook bent en wat je ook meedraagt in je leven, jij bent welkom. 

Ook wij zijn als gemeenteleden heel verschillend en wij willen open staan voor iedereen, omdat we geloven dat Jezus nog nooit een mens heeft afgewezen.

We willen een gemeente zijn, die samen naar boven kijkt en het verwacht van God! Wij zijn aan elkaar verbonden en we willen samen God en elkaar ontmoeten.

Op de zondagochtend komen we samen om 10.00 uur en ook door de week zijn er ontmoetingen in de clusters. 

We willen elkaar ontmoeten omdat er zoveel is om samen te delen en samen te leren.

Ook zijn er bijbelstudieclubs, is er een gebedsgroep en zijn gemeenteleden actief op allerlei terreinen in de samenleving.

1

Eredienst per week

517

Unieke gemeenteleden

7

Verschillende clusters

6

Verschillende commissies

Wat wij geloven

We willen leven met de God van de Bijbel. Wij geloven dat wij een levende relatie hebben met God. Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld om in liefde te leven voor Hem en met elkaar.

Het is Gods verlangen om in verbinding te staan met mensen. Hij biedt ons allemaal die relatie aan. Ook toen de relatie stuk ging, bewees God dat Hij erop uit is om deze relatie te herstellen. Hij gaf daarvoor zijn zoon Jezus Christus.

Christus laat zien hoe God van ons houdt en dat we in geloof mogen leven uit genade. In het volgen van Christus laten we onze liefde voor andere mensen zien. De tien Woorden van Gods verbond geven richtlijnen voor het liefhebben van God en onze naasten.

We geloven dat we in Christus de identiteit hebben ontvangen van een nieuwe schepping (2 Kor 5:17). Dit geeft verantwoordelijkheid.

Samen willen wij met hulp van de Geest van God groeien in dit geloof. We geloven dat we aan elkaar zijn verbonden om, geleid door de Heilige Geest, elkaar bij de hand te nemen, mee achter Jezus Christus aan, op weg naar zijn grote dag van Glorie.

Het grote geluk dat wij kennen en met elkaar delen willen we graag uitdelen: we weten ons geroepen om vorm te geven aan dienstbaarheid aan anderen en het delen van Gods liefde. Ook naar de samenleving en de schepping. 

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op.

 

Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Jesaja 43:4