agenda

Meekijken en meevieren

In de corona-periode is gestart met het live streamen van de kerkdiensten. Hoewel de restricties voor ons kerkgebouw nagenoeg opgeheven zijn, is de dienst nog steeds live via ons YouTube-kanaal te volgen.

De dienst begint elke zondag om 10.00 uur

Kerkdiensten

Frits Wiersma

10.00 uur

Wubbo van Herwijnen

10.00 uur

de Groot

10.00 uur

Dankdienst voor gewas en arbeid

19.30 uur

Wubbo van Herwijnen

10:00

Openbare Geloofsbelijdenis

“ En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. ”

Johannes 6:35